W  październiku 2012 rozpoczęliśmy realizację projektu w ramach działania 3.3.4 POKL:

e-Matematyka i zajęcia komputerowe - skuteczne programy nauczania