W  lipcu 2015 r. zakończyliśmy realizację projektu

e-Matematyka i zajęcia komputerowe - skuteczne programy nauczania