audity

Oferujemy przeprowadzenie auditów systemów zarządzania (jakością, laboratorium, bezpieczeństwem informacji):

strony pierwszej, czyli auditów wewnętrzynych - są one przeprowadzane w celach wewnętrznych przez samą organizację lub w jej imieniu. Zwykle stanowią podstawę do zadeklarowania zgodności np. Systemu Zarządzania z wymaganiami normy. W ramach auditu wewnętrznego oferujemy przeprowadzenie oceny dokumentacji i Waszego systemu zarządzania przed auditem jednostki zewnetrznej (certyfikacją, akredytacją)

strony drugiej, czyli audity (zewnętrzne) przeprowadzane przez strony zainteresowane organizacją np. przez klienta lub osobę występującą w jego imieniu.

Gwarantujemy:


niezależność auditorów,

dobór auditorów - specjalistów gwarantujących poufność, bezstronność,

dostarczenie raportu z auditu nie później niż 3 dnia od zakończenia auditu (standardowo na spotkaniu zamykającym w dniu kończącym audit)