O firmie

WPQ jest mikroprzedsiębiorstwem świadczącym usługi doradcze i szkoleniowe dotyczące systemów zarządzania i wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami Dyrektywy MDD 93/42/EWG i Rozporządzenia MDR 2017/745, w tym: 

  • Wdrożenia systemów zarządzania zgodnie z ISO 13485:2016 (PN-EN ISO 13485:2016) Wyroby medyczne – Systemy Zarządzania jakością – wymagania dla celów przepisów prawnych 
  • Ocena zgodności wyrobów medycznych (m.in przygotowanie dokumentacji, audity wewnetrzne, zarządzanie ryzykiem, inżynieria użyteczności itp.) 

Oferujemy także usługi doradcze dotyczące systemów zarzadzania wg:

  • ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) Systemy Zarządzania jakością - wymagania
  • ISO/IEC 27001:2017 (PN-ISO/IEC 27001:2017) – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - Wymagania
  • ISO/IEC 17025:2018 (PN-EN ISO/IEC 17025:2018) - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących 

 

  • Sposób działania dostosowujemy do potrzeb klienta, wielkości przedsiebiorstwa, rodzaju produkcji lub świadczonych usług, prowadzonej dokumentacji itp.
  • Prowadzimy szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników. Od kwietnia 2020 r. szkolenie prowadzone są on-line (zdalnie).
  • Prowadzimy konsultacje on-line (standardowy pakiet obejmuje 8 godzin konsultacji do wykorzystania w ciągu max. 6 miesięcy).

Zapraszamy do współpracy.