O firmie

WPQ jest mikroprzedsiębiorstwem świadczącym usługi doradcze i szkoleniowe dotyczące systemów zarządzania.

 • Świadczymy usługi doradcze i szkoleniowe dotyczące systemów zarządzania (jakością, laboratorium, bezpieczeństwem informacji ...).

 • Doradzamy przy wdrożeniu i certyfikacji systemów zarządzania zgodnych z wymaganiami norm:

  • ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) Systemy Zarządzania jakością - wymagania

  • ISO 13485:2016 (PN-EN ISO 13485:2016) Wyroby medyczne – Systemy Zarządzania jakością – wymagania dla celów przepisów prawnych

  • ISO/IEC 17025:2005 (PN-EN ISO/IEC 17025:2005) Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

  • ISO/IEC 27001:2014 (PN - ISO/IEC 27001:2014) – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - Wymagania

 • Sposób działania dostosowujemy do potrzeb Waszej firmy, jej wielkości, rodzaju produkcji lub usług, prowadzonej dokumentacji itp.
 • Prowadzimy szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników.

Zapraszamy do współpracy.

Oferta dla Laboratoriów:

 • Usługi doradcze związane z wdrożeniem systemu zarządzania laboratorium zgodnego z wymaganiami ISO/IEC 17025:2005 i przygotowaniem do akredytacji.
 • Szkolenia związane z funkcjonowaniem laboratorium badawczego zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2005.
 • Audity wewnętrzne

Oferta dla producentów wyrobów medycznych:

 • Usługi doradcze związane z wdrożeniem systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 13485:2016 i przygotowaniem do certyfikacji wyrobu medycznego zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG i Ustawy o wyrobach medycznych.
 • Szkolenia związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością u producentów wyrobów medycznych, analizą ryzyka wg. ISO 14971, użytecznością wg. EN 62366, przygotowaniem do certyfikacji wyrobu medycznego i systemu zarządzania.
 • Audity wewnętrzne