Oferujemy szkolenia, konsultacje i pomoc w przygotowaniu firmy do wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13485 (ISO 13485) 

Czytaj więcej

Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących określa zasady jakim podlegać powinien system zarządzania laboratorium.

Czytaj więcej

Oferujemy szkolenia, konsultacje i pomoc w przygotowaniu firmy do wdrożenia i certfikacji (recertyfikacji) oraz doskonalenia systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) Systemy Zarządzania Jakością - Wymagania.

Czytaj więcej

Oferujemy szkolenia, konsultacje i pomoc w przygotowaniu firmy do wdrożenia i certfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem

Czytaj więcej