W roku szkolnym 2015/2016 realizowano w wybranych szkołach podstawowych program nauczania z wykorzystaniem platformy e-learningowej moodle, który został przygotowany w ramach projektu e-Matematyka i zajęcia komputerowe - skuteczne programy nauczania.  Więcej o tym projekcie, można przeczytać na stronie www.ematematyka.edu.pl.

Czytaj więcej

Zapraszamy na szkolenia dotyczące nowych wymagań dla wytwórców wyrobów medycznych.

Czytaj więcej