Zarządzanie jakością - ISO 9001:2015

Oferujemy szkolenia, konsultacje i pomoc w przygotowaniu firmy do wdrożenia i certfikacji (recertyfikacji) oraz doskonalenia systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) Systemy Zarządzania Jakością - Wymagania.

Dostosowanie systemu zarządzania do wymagań nowego wydania normy ISO 9001 z 2015 roku łączymy z przeglądem całej dokumentacji systemu i traktujemy jako impuls do zmian, uproszczeń, eliminacji dokumentacji "papierowej" i wdrożenia obiegu dokumentów w formie elektronicznej. 

Zakres działań, dokumentację systemu zarządzania dostosowujemy do Waszej organizacji. Nie przynosimy gotowego systemu. Tworzymy Wasz system zarządzania spełniający wymagania normy ISO 9001:2015 razem z kierownictwem i pracownikami Waszej Firmy.

Zapraszamy do współpracy.