Bezpieczeństwo informacji - ISO/IEC 27001

Oferujemy szkolenia, konsultacje i pomoc w przygotowaniu firmy do wdrożenia i certfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy PN- ISO/IEC 27001:2017 (ISO/IEC 27001:2017) Technika Informatyczna - Techniki bezpieczeństwa-Systemy zarzadzania bezpieczeństwem informacji - Wymagania.

Zakres działań, dokumentację systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji dostosowujemy do Waszej organizacji. Nie przynosimy gotowego systemu. Tworzymy Wasz system zarządzania spełniający wymagania normy ISO/IEC 27001 razem z kierownictwem i pracownikami Waszej Firmy.

Organizacjom działającym w oparciu o wdrożone systemy zarządzania jakością (ISO 9001, ISO 13485) lub laboratoriom (ISO/IEC 17025) proponujemy przygotowanie do integracji wdrożonych systemów z wymaganiami normy ISO /IEC 27001.

Zapraszamy do współpracy.