Zarządzanie laboratorium - ISO/IEC 17025

Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących określa zasady jakim podlegać powinien system zarządzania laboratorium.

Zgodność z wymaganiami tego standardu jest podstawą do uzyskania akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.

Pomagamy w dostosowaniu systemu zarządzania laboratorium do wymagań normy. Wspólnie z kierownictwem laboratorium tworzymy prosty, przyjazny dla pracowników system zarządzania laboratorium.

Nie przynosimy gotowego systemu. Razem z Wami tworzymy Wasz system zarządzania laboratorium. Dokumentację, zakres prac zwiazanych z przygotowaniem do akredytacji dostosowujemy do wielkości i zakresu działania laboratorium.

Akredytacja to potwierdzenie kompetencji laboratorium. Pomożemy Wam przygotować się do uzyskania tego potwierdzena bez stresów, nadmiaru dokumentów.

Zapraszamy.