Zapraszamy do kontaktu

e-mail:

wpq@wpq.pl

Wyroby medyczne - nowe wymagania

Zapraszamy na szkolenia dotyczące nowych wymagań dla wytwórców wyrobów medycznych.
Od kwietnia 2020 szkolenia prowadzone są on-line (zdalnie). Terminy szkoleń zamkniętych do uzgodnienia.

 • System zarządzania producentów wyrobów medycznych wg ISO 13485:2016
    

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/745 dotyczące wyrobów medycznych

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/746 dotyczące wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

 • Zarządzanie ryzykiem wg ISO 14971

 • Inżynieria użyteczności wg EN 62366-1 
 • Ocena kliniczna wyrobów medycznych
 • Oprogramowanie jako wyrób medyczny wg EN 62304
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania zgodnego z ISO 13485
 • Ocena zgodności wyrobu medycznego - jak przygotować się do certyfikacji wyrobu medycznego
 • Import i dystrybucja wyrobów medycznych - wymagania prawne


 •  Konsultacje on-line (pakiet podstawowy 8 godzin konsultacji do wykorzystania w ciągu max. 6 miesięcy).

Zgłoszenia i zapytania prosimy przesyłać e-mailem.