Zapraszamy do kontaktu

e-mail:

wpq@wpq.pl

Wyroby medyczne - nowe wymagania

Zapraszamy na szkolenia dotyczące nowych wymagań dla wytwórców wyrobów medycznych.

  • ISO 13485:2016 - nowe i zmienione wymagania w wydaniu normy z 2016 roku. 

  • Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wyrobów medycznych - kierunki zmian prawnych dotyczących wyrobów medycznych (Warszawa -19 kwietnia 2017)

Zgłoszenia i zapytania prosimy przesyłać e-mailem.